קל נופש מרכז ההזמנות לזכאי אגף שיקום

לכל זכאי אגף השיקום של משרד הביטחון שלום רב!

המכירה לשנת הזכאות 2014 בעיצומה !!
על מנת לייעל את השירות ולמנוע לחץ , מקבל המוקד ההזמנות, בכל זמן נתון, הזמנות ליציאות עד 180 יום קדימה מיום פנייתכם למוקד!!!

אנו מבקשים להביא בפניכם מספר הגדרות ותנאים כללים לביצוע ההזמנות שיקלו עליכם את ביצוע התהליך מול מרכז ההזמנות:
א.       מחזור הבראה.השהייה בבתי המלון הינה מספר ימים רצופים, החל מיום אחד ועד 28 יום (בכפוף להסכם), איש איש בהתאם לזכאותו . שהיה רצופה של למעלה מחמישה ימים תחל בימי א' או ד'  בשבוע. פיצול ימי ההבראה אפשרי אך ורק בהתאם לתנאי הזכאות האישיים של כל אחד מהזכאים.
ב.       במידה ,ובהתאם לתנאי זכאותו של הזכאי, הוא נדרש לשלם תוספת בגין שהייתו בבית המלון, ישלם הזכאי לקל נופש את התוספת מיד עם אישור הזמנתו. את התוספת ניתן לשלם באחת מהאפשרויות הבאות:
א- 
העברה בנקאית שתבוצע תוך שני ימי עבודה מאישור ההזמנה.
ב- בצ'ק מזומן 
שחייב להגיע למשרדי החברה עד  7 ימי עבודה לפני תחילת השהייה.
ג- תשלום בכרטיס אשראי (בתוספת תשלום ).
ג.      במידה וזכאי מבקש לממש את זכאותו להבראה בתקופת חגי ישראל, יידרש הזכאי לשלם על חשבונו תוספת בעבור החג. בכל חג ישנה תוספת אחרת והסכום הסופי יימסר לזכאי בעת ביצוע הזמנתו.
ד.       תקופת זכאות. השנה תקופת מימוש הזכאות השנתית תחל ב 01/03/2013 ותסתיים ב 28/02/2014. משנת 2013 ואילך, כל שנת זכאות תחל ב 01/03 ותסתיים ב 28/02 בשנה שלאחר מכן.
ה.      חמי מרפא- לזכאים אשר מגיע להם ימי טיפול, במידה ובמלון המוזמן ישנם חמי מרפא, יוכל הזכאי לממש את הטיפולים בחמי המרפא של המלון. במידה ובמלון המוזמן אין חמי מרפא, יוצעו לזכאי חמי מרפא בסביבה הקרובה למלון לצורך מימוש הטיפולים (למעט באזור אילת, וגליל מערבי).
1. . הטיפולים בחמי מרפא" כוללים : בריכת מי גופרית/אמבטיות גופרית, חבישות/אמבטיות בוץ וטיפולי עיסוי, שלושה טיפולים, 30דקות כל טיפול (עיסוי/בוץ), אחד מכל סוג (למעט נכים קשים הרשאים לקבל טיפול עיסוי 60 דקות וזאת במקום טיפול בוץ 30 דקות), כל יום בהתאם לזכאותו. על הזכאי למלא ולחתום על הצהרת בריאות שתישלח אליו יחד עם השובר אותו הוא חייב להציג בחמי המרפא ולחתום על כל יום טיפול..

. הקצאת חדרים
א.  החברה מתחייבת להקצות לכל חודש מחודשי השנה חדרים בבתי המלון למימוש מחזורי ההבראה וזאת בהתאם להיקף המינימאלי של בנק החדרים בכל בית מלון כמפורט בהסכם מול אגף השיקום. היה ובחודש כלשהו מכסת החדרים התמלאה, רשאית החברה לנתב הזמנות לחודש שלאחר מכן.
ב.   מכסת החדרים בכל חודש תחולק בין בתי המלון ע"י החברה, וזאת על פי ההסכם של אגף השיקום.
ג.     על פי תנאי ההסכם חברת קל נופש אינה רשאית לחרוג ממכסות החדרים שנקבעו לה ללא אישור בכתב מנציג משרד הביטחון/אגף השיקום.
ד.   החברה מחוייבת לשחרר את הקצאת החדרים למלונות 14 יום טרם תחילת מועד אירוח. הזמנות בפחות מ 14 יום לפני מועד תחילת הנופש,יבוצעו אך ורק באישור החברה ועל בסיס מקום פנוי במלון.
ה.  במידה ובית מלון הכלול ברשימה הזוכה עובר שיפוצים וקיימת הקצאת חדרים לגביו, תיידע החברה את המשרד והזכאים על כך, הן בחוברות המידע כמפורט לעיל והן בעת הזמנת ההבראה, ותקבל את הסכמתו המפורשת של הזכאי שעודכן על כך לביצוע ההזמנה. החברה תציע לזכאי מלון חלופי באותה קטגוריה.
ו.  החברה תאפשר לזכאים המעוניינים בכך, להאריך את מחזור השהייה מעבר לזכאותם ועל חשבונם, בתנאים ובמחירים  מיוחדים.
. דרכים ליצירת קשר עם מרכז הזמנות
א.    מרכז ההזמנות יפעל כל השנה (למעט בחגים)בימים א' עד ה'- בין השעות 9:00 – 17:00 ובימי שישי וערבי חג- בין השעות 8:30 ועד 13:00, בלבד.
טלפון  להזמנות: 03-5685550 , או 1-800-850-800.
* הזכאים מתבקשים שלא להתקשר לפני או אחרי השעות הנ"ל.
מספרי פקס לשליחת פניות: 03/5682022 או 03/5623777.
ניתן גם לשלוח בקשות במייל לכתובת :
SHIKUM@KAL.CO.IL
בשליחת פנייה כתובה בפקס או במייל, אנא לציין בבירור : שם, טלפון ליצירת קשר, תאריך בקשה למימוש ההבראה, מס' תיק זכאי.
        לזכאי השיקום הקמנו אתר אינטרנט מיוחד בו תוכלו לראות את מצב זכאותכם, לצפות ברשימת המלונות, ולשלוח פניות למוקד. כתובת האתר : www.kal-shikum.co.il.
ב. אישור או דחיית הזמנה ימסרו תוך 24 שעות מקבלת הבקשה,  בטלפון ובפקס למזמין ולנציג המשרד.
ג. מרכז ההזמנות מורשה לטפל אך ורק בזכאים אשר רשומים במאגר הזכאים המועבר ליידי החברה ע"י אגף השיקום.
ד.      זכאי משהב"ט יפנה את הזמנתו ישירות לחברה . החברה רשאית לאשר או לא לאשר את ההזמנה עד 24 שעות מרגע קבלתה. היה ואושרה ההזמנה, החברה תנפיק לזכאי שובר בתוך 48 שעות מרגע אישור ההזמנה. 
ה.      בתחילתו של מועד הנופש, ימסור הזכאי את שובר ההזמנה לבית המלון ו/או לחמי המרפא, לאחר שנחתם על ידו (ועל ידו בלבד). באחריות הזכאי לוודא כי בסיום מועד הנופש ייחתם שובר המלון ושובר הטיפולים ע"י נציג מוסמך מטעם המלון/ חמי המרפא.  
ו.         מימוש ההבראה של הזכאי יעשה כנגד הצגת תעודת נכה ע"י בעל התעודה בלבד. החברה תממש לזכאי את הזמנתו אך ורק על פי תנאי זכאותו. במידה ויזמין הזכאי הבראה שחורגת את תנאי זכאותו, אחריותו לשלם על החריגה בעצמו.  

.          ביטול ההזמנה
במקרה של ביטול אירוח עד 7 ימים לפני תחילת האירוח ללא אישור רופא המאשר את הביטול עקב מצב רפואי יחויב הנכה ביום זכאות מימי הזכאות השנתית לו זכאי.
ההפחתה תבוצע על ידי אגף השיקום.
אי הגעה למלון, תחויב בדמי ביטול.

אנו פונים לזכאים בבקשה לנסות ולהמעיט ככל הניתן בשינויים ו/או ביטולים של הזמנות שלא מכורח סיבה רפואית. שינויים אלו גורמים ללחץ על המוקד, ומקשים את הטיפול בכל מי שמבקש לבצע הזמנות חדשות !!!
                            
לא ניתן לבצע הזמנות לבתי מלון שאינם מופיעים ברשימה המלונות אשר משתתפים במכרז. 
כמות ההקצאות החודשית בכל מלון מוגבלת וזאת על פי הנחיות אגף השיקום !
 היה ובמלון כלשהו או בקטגוריה כלשהי נסתיימה ההקצאה של אותו החודש, תינתן לזכאי אפשרות לממש את זכאותו במלון אחר או בקטגוריה אחרת או באותו מלון אך בחודש אחר.
חשוב לציין כי הקצאת החדרים לזכאים מבוצעת על ידי חברת קל נופש בהתאם לתנאי ההסכם ואין קשר למצב תפוסת המלון הרלוונטי בתאריך כלשהו.צוות קל נופש ישמח לסייע לכם בהזמנת הבראה או טיפולים.